Phiếu công bố mỹ phẩm

REJUVENATE - SIÊU PHẨM TRẺ HÓA (KEM)

MULTI BB MAKEUP - KEM TRANG ĐIỂM BB

EYES CARE - SERUM NGỪA THÂM VÀ NHĂN QUẦNG MẮT

HOTCARE ACNES CREAM - KEM TRỊ MỤN

HOTCARE  CLEANSER - SỮA RỬA MẶT

HOTCARE MELASMA CREAM - KEM TRỊ NÁM

HOTCARE PINK NIPPLE - SERUM DƯỠNG HỒNG NHŨ HOA

HOTCARE WHITENING CREAM - KEM DƯỠNG TRẮNG DA

 

ACNE EXTRACT SERUM - SERUM MỤN

 

HOT CARE ACNE - SERUM MỤN

 

MELASMA EXTRACT SERUM - SERUM NÁM

 

EXTREME MULTI MELASMA - SERUM NÁM

 

WHITENING EXTRACT SERUM - SERUM DƯỠNG TRẮNG DA

 

WHITE BIKINI EXTRACT - SERUM DƯỠNG TRẮNG VÙNG BIKINI

 

PINK NIPPLE EXTRACT - SERUM DƯỠNG HỒNG NHŨ HOA

 

PERFECT CLEANSING - SỮA RỬA MẶT

 

BELLY SLIM EXTRACT - GEL TAN MỠ BỤNG

 

BREAST SLIM EXTRACT - GEL SĂN CHẮC NGỰC

 

SKIN MASK EXTRACT - MẶT DẠ DƯỠNG DA

 

 

HOTLINE

0618.96.68.79